"Khi đến nơi, tôi đã tiến hành đến văn phòng của sĩ quan chỉ huy." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Khi đến nơi, tôi đã tiến hành đến văn phòng của sĩ quan chỉ huy." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi đến nơi, tôi đã tiến hành đến văn phòng của sĩ quan chỉ huy." tiếng anh dịch: On arrival, I was conducted to the commandant's office.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login