"Mười đô? Bạn đã được giới thiệu!" tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Mười đô? Bạn đã được giới thiệu!" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mười đô? Bạn đã được giới thiệu!" dịch sang tiếng anh: Ten bucks? You've been gypped!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login