"Tôi có một câu hỏi khác để hỏi." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Tôi có một câu hỏi khác để hỏi." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có một câu hỏi khác để hỏi." tiếng anh câu này là:I have yet another question to ask.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login