"Cảnh sát đã phải để cho anh ta đi qua thiếu bằng chứng." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cảnh sát đã phải để cho anh ta đi qua thiếu bằng chứng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảnh sát đã phải để cho anh ta đi qua thiếu bằng chứng." tiếng anh dịch: The police had to let him go through lack of evidence.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login