"Lilley đã đưa ra rất nhiều ý kiến ​​trái chiều cho quan điểm của mình về ma túy." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Lilley đã đưa ra rất nhiều ý kiến ​​trái chiều cho quan điểm của mình về ma túy." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lilley đã đưa ra rất nhiều ý kiến ​​trái chiều cho quan điểm của mình về ma túy." tiếng anh câu này dịch: Lilley has taken a lot of flak for his views on drugs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login