"Bất kỳ phế liệu giấy lẻ sẽ làm." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Bất kỳ phế liệu giấy lẻ sẽ làm." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bất kỳ phế liệu giấy lẻ sẽ làm." dịch sang tiếng anh: Any odd scrap of paper will do.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login