"Vì lợi ích của sự đơn giản, hình thức thuế được chia thành ba phần." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Vì lợi ích của sự đơn giản, hình thức thuế được chia thành ba phần." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vì lợi ích của sự đơn giản, hình thức thuế được chia thành ba phần." câu này dịch sang tiếng anh:For the sake of simplicity, the tax form is divided into three sections.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login