"Cô lái xe qua Westport, và dừng lại một vài dặm ngoài tại một quán trọ bên đường." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Cô lái xe qua Westport, và dừng lại một vài dặm ngoài tại một quán trọ bên đường." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô lái xe qua Westport, và dừng lại một vài dặm ngoài tại một quán trọ bên đường." câu này dịch sang tiếng anh là: She drove through Westport, and stopped a few miles beyond at a wayside inn.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login