"Hai phương án khác nhau về một sự tôn trọng lớn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Hai phương án khác nhau về một sự tôn trọng lớn." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hai phương án khác nhau về một sự tôn trọng lớn." câu này tiếng anh dịch: The two plans differ in one major respect.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login