"Jones có thể phát hiện ra một giả từ 20 feet." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Jones có thể phát hiện ra một giả từ 20 feet." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jones có thể phát hiện ra một giả từ 20 feet." tiếng anh câu này dịch: Jones can spot a fake from 20 feet away.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login