"Một loạt các sự kiện đáng chú ý đã đưa cô vào ánh đèn sân khấu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Một loạt các sự kiện đáng chú ý đã đưa cô vào ánh đèn sân khấu." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một loạt các sự kiện đáng chú ý đã đưa cô vào ánh đèn sân khấu." câu này tiếng anh dịch: A remarkable series of events catapulted her into the limelight.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login