"Người quản lý phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Người quản lý phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người quản lý phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình." câu này dịch sang tiếng anh:Managers must be accountable for their decisions.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login