"Nạn nhân đã bị tấn công với một số loại gỗ thực hiện." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Nạn nhân đã bị tấn công với một số loại gỗ thực hiện." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nạn nhân đã bị tấn công với một số loại gỗ thực hiện." tiếng anh là: The victim had been struck with some kind of wooden implement.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login