"Liz được đưa đến phòng sinh ngay lập tức." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Liz được đưa đến phòng sinh ngay lập tức." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Liz được đưa đến phòng sinh ngay lập tức." tiếng anh câu này dịch: Liz was taken to the delivery room immediately.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login