"Màu mắt của bạn được xác định trước bởi màu mắt của bố mẹ bạn." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Màu mắt của bạn được xác định trước bởi màu mắt của bố mẹ bạn." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Màu mắt của bạn được xác định trước bởi màu mắt của bố mẹ bạn." câu này tiếng anh là: The colour of your eyes is predetermined by the colours of your parents' eyes.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.