"Theo như giao thông là có liên quan không có sự chậm trễ vào lúc này." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Theo như giao thông là có liên quan không có sự chậm trễ vào lúc này." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Theo như giao thông là có liên quan không có sự chậm trễ vào lúc này." câu này tiếng anh dịch: As far as traffic is concerned there are no delays at the moment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login