"Hãy là một môn thể thao và cho tôi mượn xe đạp của bạn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Hãy là một môn thể thao và cho tôi mượn xe đạp của bạn." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hãy là một môn thể thao và cho tôi mượn xe đạp của bạn." câu này dịch sang tiếng anh là: Be a sport and lend me your bike.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.