"50 triệu người Mỹ được cho là nghiện nicotine." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "50 triệu người Mỹ được cho là nghiện nicotine." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh lái xe như một kẻ điên." dịch sang tiếng anh là: He drives like a madman.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login