"Các chàng trai đại học thích được ném đá mỗi cuối tuần." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các chàng trai đại học thích được ném đá mỗi cuối tuần." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các chàng trai đại học thích được ném đá mỗi cuối tuần." câu này dịch sang tiếng anh:The college boys liked to get stoned every weekend.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.