"Tôi không đưa ra lời xin lỗi vì đã lặp lại câu hỏi." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tôi không đưa ra lời xin lỗi vì đã lặp lại câu hỏi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không đưa ra lời xin lỗi vì đã lặp lại câu hỏi." dịch sang tiếng anh: I make no apology for repeating the question.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login