"Marksmen được đặt tại các điểm chiến lược dọc theo tuyến đường của tổng thống." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Marksmen được đặt tại các điểm chiến lược dọc theo tuyến đường của tổng thống." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Marksmen được đặt tại các điểm chiến lược dọc theo tuyến đường của tổng thống." tiếng anh câu này dịch: Marksmen were placed at strategic points along the president's route.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login