"Nguồn tin của tôi nói rằng cô ấy đã đá nó với Thomas khi cô ấy đang đi tour." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Nguồn tin của tôi nói rằng cô ấy đã đá nó với Thomas khi cô ấy đang đi tour." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nguồn tin của tôi nói rằng cô ấy đã đá nó với Thomas khi cô ấy đang đi tour." câu này tiếng anh dịch: My sources say that she was kicking it with Thomas while she was on tour.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login