"Các tờ báo địa phương chạy một tính năng về lao động trẻ em." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Các tờ báo địa phương chạy một tính năng về lao động trẻ em." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các tờ báo địa phương chạy một tính năng về lao động trẻ em." câu này dịch sang tiếng anh là: The local newspaper ran a feature on child labor.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login