"Cô đã có một tin đồn với hàng xóm của mình." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cô đã có một tin đồn với hàng xóm của mình." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã có một tin đồn với hàng xóm của mình." tiếng anh câu này dịch: She had a gossip with her neighbor.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login