"Học sinh phân phát tờ rơi kêu gọi tài trợ tốt hơn cho các trường học." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Học sinh phân phát tờ rơi kêu gọi tài trợ tốt hơn cho các trường học." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Học sinh phân phát tờ rơi kêu gọi tài trợ tốt hơn cho các trường học." dịch câu này sang tiếng anh là: Students distributed handbills calling for better funding for schools.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login