"Cuốn sách cung cấp một tài khoản sống động về chuyến đi của cô." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cuốn sách cung cấp một tài khoản sống động về chuyến đi của cô." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuốn sách cung cấp một tài khoản sống động về chuyến đi của cô." câu này tiếng anh dịch: The book offers a lively account of her travels.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login