"Lá thư này là dành cho bạn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Lá thư này là dành cho bạn." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lá thư này là dành cho bạn." câu này dịch sang tiếng anh là: This letter is for you.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login