"Ông mời cô đi ăn tối tại một nhà hàng Pháp." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Ông mời cô đi ăn tối tại một nhà hàng Pháp." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông mời cô đi ăn tối tại một nhà hàng Pháp." tiếng anh là: He invited her to dinner at a French restaurant.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login