"Các gia đình được phân loại theo sự chiếm đóng của người đứng đầu các hộ gia đình." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Các gia đình được phân loại theo sự chiếm đóng của người đứng đầu các hộ gia đình." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các gia đình được phân loại theo sự chiếm đóng của người đứng đầu các hộ gia đình." dịch câu này sang tiếng anh là: Families are classified by the occupation of the head of the household.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login