"Cần có một nghiên cứu sâu hơn để nhân rộng những phát hiện này." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Cần có một nghiên cứu sâu hơn để nhân rộng những phát hiện này." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cần có một nghiên cứu sâu hơn để nhân rộng những phát hiện này." câu này tiếng anh dịch: There is a need for further research to replicate these findings.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login