"Cô nhìn thấy cuốn sách như một điều cần thiết, chứ không phải một sự xa xỉ." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô nhìn thấy cuốn sách như một điều cần thiết, chứ không phải một sự xa xỉ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô nhìn thấy cuốn sách như một điều cần thiết, chứ không phải một sự xa xỉ." tiếng anh dịch: She saw books as a necessity, not a luxury.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login