"Hãy có niềm tin, Alexandra, anh nói." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Hãy có niềm tin, Alexandra, anh nói." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hãy có niềm tin, Alexandra, anh nói." dịch câu này sang tiếng anh là: 'Have faith, Alexandra,' he said.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login