"Trường hợp này đã được liệt kê để xét xử tại Tòa án Crown." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Trường hợp này đã được liệt kê để xét xử tại Tòa án Crown." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trường hợp này đã được liệt kê để xét xử tại Tòa án Crown." câu này tiếng anh dịch: The case was listed for trial in the Crown Court.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login