"Thật không chuyên nghiệp khi đưa ra nhận xét cá nhân như vậy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Thật không chuyên nghiệp khi đưa ra nhận xét cá nhân như vậy." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thật không chuyên nghiệp khi đưa ra nhận xét cá nhân như vậy." tiếng anh là: It's unprofessional to make such personal remarks.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login