"Một thợ mộc giỏi có thể làm một cái tủ để phù hợp với không gian khó xử nhất." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Một thợ mộc giỏi có thể làm một cái tủ để phù hợp với không gian khó xử nhất." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một thợ mộc giỏi có thể làm một cái tủ để phù hợp với không gian khó xử nhất." tiếng anh dịch: A good carpenter can make a cupboard to fit the most awkward space.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login