"Charlie nghĩ tiền sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của mình." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Charlie nghĩ tiền sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của mình." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Charlie nghĩ tiền sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của mình." dịch sang tiếng anh: Charlie thinks money will solve all his problems.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login