"Tôi đi ngang qua nhưng không nhận thấy bất cứ điều gì." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Tôi đi ngang qua nhưng không nhận thấy bất cứ điều gì." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đi ngang qua nhưng không nhận thấy bất cứ điều gì." dịch sang tiếng anh là: I walked past but didn't notice anything untoward.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login