"Tôi xấu hổ khi nói điều đó, nhưng tôi đã nói dối." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Tôi xấu hổ khi nói điều đó, nhưng tôi đã nói dối." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi xấu hổ khi nói điều đó, nhưng tôi đã nói dối." tiếng anh câu này là:It shames me to say it, but I lied.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login