"Tất cả công việc và không chơi khiến Jack trở thành một cậu bé ngớ ngẩn." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Tất cả công việc và không chơi khiến Jack trở thành một cậu bé ngớ ngẩn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả công việc và không chơi khiến Jack trở thành một cậu bé ngớ ngẩn." dịch câu này sang tiếng anh: All work and no play makes Jack a dull boy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login