"Trong những năm qua, chúng tôi đã rất yêu nhau." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Trong những năm qua, chúng tôi đã rất yêu nhau." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong những năm qua, chúng tôi đã rất yêu nhau." tiếng anh là: Over the years we've grown very fond of each other.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login