"Họ đã làm điều đó để đáp ứng với áp lực bên ngoài." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Họ đã làm điều đó để đáp ứng với áp lực bên ngoài." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã làm điều đó để đáp ứng với áp lực bên ngoài." dịch sang tiếng anh là: They did it in response to external pressures.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login