"Trong vài phút cô đã toát mồ hôi đầm đìa." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Trong vài phút cô đã toát mồ hôi đầm đìa." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong vài phút cô đã toát mồ hôi đầm đìa." tiếng anh câu này dịch: Within minutes she was sweating profusely.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login