"Bạn sẽ thích cô ấy, em yêu, cô ấy rất vui." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Bạn sẽ thích cô ấy, em yêu, cô ấy rất vui." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ thích cô ấy, em yêu, cô ấy rất vui." tiếng anh dịch: You'll like her, darling, she's great fun.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login