"Có điều gì đó về giọng nói của cô ấy mà tôi thấy thực sự gợi cảm." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Có điều gì đó về giọng nói của cô ấy mà tôi thấy thực sự gợi cảm." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có điều gì đó về giọng nói của cô ấy mà tôi thấy thực sự gợi cảm." tiếng anh câu này là:There's something about her voice that I find really sexy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login