"Nếu bạn đến Ontario vào mùa hè, bạn sẽ có một vài điều ngạc nhiên." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Nếu bạn đến Ontario vào mùa hè, bạn sẽ có một vài điều ngạc nhiên." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu bạn đến Ontario vào mùa hè, bạn sẽ có một vài điều ngạc nhiên." dịch câu này sang tiếng anh: If you go to Ontario in summer, you're in for a few surprises .
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.