"Chúng tôi đã mất một tiếng rưỡi để hoàn thành công việc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chúng tôi đã mất một tiếng rưỡi để hoàn thành công việc." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã mất một tiếng rưỡi để hoàn thành công việc." câu này tiếng anh dịch: It took us an hour and a half to finish the job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login