"Nhân viên cứu hỏa đã bị đánh đập trở lại bởi sức nóng dữ dội và khói." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Nhân viên cứu hỏa đã bị đánh đập trở lại bởi sức nóng dữ dội và khói." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhân viên cứu hỏa đã bị đánh đập trở lại bởi sức nóng dữ dội và khói." dịch sang tiếng anh là: Firefighters were beaten back by the intense heat and smoke.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login