"Lucy ngồi xuống cầu thang dưới cùng." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Lucy ngồi xuống cầu thang dưới cùng." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lucy ngồi xuống cầu thang dưới cùng." câu này tiếng anh là: Lucy sat down on the bottom stair.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login