"Khi đến, cô không thể, trong giây lát, nhận ra môi trường xung quanh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Khi đến, cô không thể, trong giây lát, nhận ra môi trường xung quanh." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi đến, cô không thể, trong giây lát, nhận ra môi trường xung quanh." tiếng anh là: When she came to, she could not, for a moment, recognize the surroundings.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login