"Chúng tôi đã chải thành phố để tìm con chó bị lạc của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Chúng tôi đã chải thành phố để tìm con chó bị lạc của chúng tôi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã chải thành phố để tìm con chó bị lạc của chúng tôi." dịch sang tiếng anh: We combed the city to look for our lost dog.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login